Naujienos

Universiteto miestelį papuoš bokštas

Klaipėdos universiteto miestelį papuoš 26 metrų aukščio bokštas su laikrodžiu, kuris iškils virš dabar rekonstruojamo pastato. Jame pastaraisiais metais buvo įsikūręs KU teatras. Šiais metais statybų ir remonto darbų universiteto pastatuose vyksta nemažai: Pedagogikos fakultete likviduojama avarinė stogo būklė, Menų ir Socialinių mokslų fakultetuose keičiami langai, pradedami tvarkyti šilumos centrai. Paminklosauginiuose objektuose daugelį darbų atlieka konkursus laimėjusi bendrovė „Pamario restauratorius“.

Bokštą nupjovė

„Pamario restauratoriaus“ direktorius Aldas Kliukas pasakojo, kad tirdami pastato, kuriame veikė KU teatras, archyvinius dokumentus, restauratoriai įsitikino, kad prieš II pasaulinį karą bokštas puošė visą kareivinių miestelį. Tame pastate buvo kareivinių miestelio karininkų klubas, bažnyčia ir kareivių arbatinė.

Po karo bokšto neliko – jį tiesiog nupjovė, nes visos konstrukcijos buvo medinės, o karo metu, matyt, bokštas buvo apgadintas.

Bokšto buvimą liudija ir Klaipėdos architektūros istoriko Jono Tatorio atlikti tyrimai, išlikusios istorinės fotografijos. Dabar atėjo laikas restauruoti paskutinį universiteto miestelio paveldo pastatą, iš kurio turėjo išsikraustyti universiteto teatras.

Pasak A.Kliuko, atstatyti bokštą nebus sunku, nes pastato viduje iki šiol neblogai išsilaikė daug bokštą laikiusių medinių konstrukcijų.

Papuoš laikrodis

Nors istoriniuose dokumentuose nėra išlikę informacijos, kad bokšte buvęs laikrodis, tačiau pastato rekonstrukcijos projekto vadovė Danutė Januševičienė jį suprojektavo. Laikrodis bus dvipusis, atsuktas į didžiąją universiteto miestelio aikštę ir Gamtos bei Humanitarinį fakultetus.

Kareivinių pastatų kompleksas Klaipėdoje buvo statomas 1904-1907 metais. A.Kliukas teigė, kad jeigu tik universitetui netrūks pinigų, jų bendrovė tikrai atstatys bokštą ir rekonstruos paskutinį paminklosauginį pastatą architektūrinio ansamblio šimtmečiui.

Kareivinių kompleksas yra neogotikinio stiliaus, pastatytas tvirtai ir sąžiningai. Jo nesugebėjo nuniokoti netgi sovietinė armija, nors rekonstrukcijos darbų atlikta daug.

Nauja paskirtis

Projektuotojai numatė, kad po restauracijos pastato paskirtis bus įvairi. A.Kliukas pasakojo, kad jų darbuotojai baigia atidengti ir išvalyti rūsius, kuriose atsivėrė didžiuliai plotai. Rūsyje planuojama įrengti studentų valgyklą, interneto svetainę, įvairias techninės paskirties patalpas.

Iki rekonstrukcijos visa pastato palėpė buvo užversta įvairiausiu šlamštu. Dabar mansardos aukšte projektuojami nedideli kabinetai individualiam moksliniam darbui, šviesa į juos pateks per stoglangius.

Pirmajame aukšte bus studentų aula, įsikurs Studentų sąjunga, įvairūs kabinetai. A.Kliukas sakė tikįs, kad šis universiteto pastatas nebus „nelaimingas“ – lėšų rekonstrukcijai pakaks, kitais metais rekonstrukcijos darbai bus baigti.

Remia valstybė

Prasidėjo Pedagogikos fakulteto stogo avarinės būklės likvidavimo darbai, kuriems iš viso reikės apie 2 mln. litų. Šiais metais remontuojamos blogiausios vietos, pinigų tam skirta apie 200 tūkst. litų.

Menų fakultete pradėta fasado pusės langų renovacija, čia bus keičiama ir Koncertų salės elektros instaliacija. Restauratoriams daug rūpesčių kėlė Koncertų salės vitražų išsaugojimas. Po kelių apsvarstytų projektų buvo pasirinktas toks, kuris geriausiai saugos vitražų švino detales nuo deformacijos.

Statybų priežiūrą vykdantis KU vyriausiasis statybininkas inžinierius Juozas Doplys pasakojo, kad šiais metais Pedagogikos ir Menų fakultetuose bus pradėtos renovuoti šildymo sistemos, įvairūs remonto darbai vyksta ir Socialinių mokslų fakultete.

Darbų pakanka

„Pamario restauratoriaus“ direktorius pastebėjo, kad pastaraisiais metais restauratoriai daugiausia dirba paveldo objektuose. Praėjo laikai, kai norint išlikti rinkoje tekdavo griebtis bet kokių darbų. Šiuo metu darbai suplanuoti keleriems metams. Daugelį architektūros paveldo išsaugojimo projektų remia valstybė. Klaipėdos restauratoriai dirba Rietavo bažnyčioje, restauruoja Zyplių dvarą Šakių rajone, keletą objektų Kretingoje, Palangoje.

Šaltinis - dienraštis "Klaipėda"