Apie mus

Sėkmingai dirbame nuo 2001 metų

Atestatai ir padėkos

UAB „Pamario restauratorius“ – vienintelė Vakarų Lietuvos regione profesionali kultūros paveldo objektų restauravimo bendrovė. Įmonė sėkmingai gyvuoja nuo 2001 metų. 

Bendrovėje yra įdiegtos ir taikomos tarptautinės kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001:2008 ir aplinkos vadybos sistema LST EN ISO 14001:2004, taip pat darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema OHSAS 18001:2007. 

Bendrovės veikla

 • Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų restauravimas, remontas, konservavimas;
 • Nekilnojamųjų kultūros paveldo statinių ekspertizė;
 • Bendrieji statybos darbai;
 • Darbai ypatingos svarbos objektuose;
 • Projektavimo darbai.

Kvalifikuoti specialistai

UAB "Pamario restauratorius" suburtas kvalifikuotų ir patyrusių specialistų kolektyvas restauravo daugelį žinomų Klaipėdos krašto istorijos ir architektūros paveldo objektų. Įmonės specialistai atnaujino bei akademinės bendruomenės reikmėms pritaikė Klaipėdos universiteto studentų miestelio kompleksą, restauravo Klaipėdos istorinius pastatus – buvusią Karalienės Luizos rezidenciją (Klaipėdos apskrities viršininko administracija), pirklio Gerlacho rūmus (Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Vaikų skyrius), Mokytojų seminariją (KU Pedagogikos fakultetas), atkūrė sovietmečiu suniokotą Vilkėnų, Švėkšnos, Zyplių dvarų grožį,  Rietavo, Kretingos, Palangos bažnyčias ir daugelį kitų paveldo objektų. 

UAB "Pamario restauratorius" sukūrė, įgyvendino ir prižiūri integruotą valdymo sistemą pagal tarptautinių standartų, normatyvinių aktų reikalavimus bei nuolat gerina jos rezultatyvumą. 

Mūsų vertybės

 • Dirbame sąžininingai ir garbingai vykdome įsipareigojimus užsakovams bei tiekėjams; 
 • Džiaugiamės kiekviena galimybe įgyvendinti savo misiją ir darbus atliekame su malonumu;
 • Atvirai pripažįstame klaidas ir jas taisome, siekdami maksimaliai įvykdyti įsipareigojimus užsakovams;
 • Tobuliname valdymo sistemą;
 • Komandinis darbo principas leidžia kiekvienam kolektyvo nariui atskleisti savo galimybes;
 • Darbo vietose visuomet sukuriame saugias darbo sąlygas, nepaisant objekto pavojingumo laipsnio;
 • Darbus atliekame su mažiausiu neigiamu poveikiu aplinkai.
 

Bendrovės misija

Atkuriame kultūros paveldo vertybes.

Įvertinimai

2007, 2008 ir 2009 m. UAB „Pamario restauratorius“ buvo nominuota „Verslo žinių“ įsteigtiems „Gazelės“ apdovanojimams, kaip sparčiai auganti regiono bendrovė. 

2008 m. vasario 16-ąją už uostamiesčio erdves humanizuojančius projektus UAB „Pamario restauratorius“ kolektyvui buvo įteikta Klaipėdos miesto vėliava.

Įmonės darbai ne kartą įvertinti LR Kultūros paveldo departamento, apskrities ir miesto valdžios institucijų padėkomis. 

Mūsų mecenuoti kultūros projektai

 • 2006 m. senamiestyje, Turgaus a., pastatyta bronzinė skulptūra "Senamiesčio sargas" (Aut. S. Jurkus).
 • 2007 m. Kruizinių laivų terminalo krantinėje pastatyta skulptūra "Vaikystės svajonė“ (Aut. S. Jurkus).
 • 2007 m. Klaipėdos universitetui dovanota skulptūra „Eglė – žalčių karalienė“ (Aut. K. Pūdymas).
 • 2008 m. kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe senamiesčio pastatas (Kurpių g. 8) papuoštas skulptūra„Kaminkrėtys“ (Aut. K. Pūdymas).
 • 2008 m. Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetui dovanota informacinė lenta, įamžinusi svarbiausius šimtamečio pastato istorijos etapus (Aut. R. Gorodneckienė).
 • 2009 m. atminimo ženklas Kruizinių laivų terminale "Ambersail" tūkstantmečio odisėjai įamžinti (Aut. S. Jurkus).
 • 2010 m. kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe piliavietės teritorijoje pastatyta skulptūra "Klaipėdos juodasis vaiduoklis", įamžinusi vieną iš senųjų Klaipėdos legendų (Aut. S. Jurkus, S. Plotnikovas).
 • 2010 m. I. Simonaitytės viešajai bibliotekai dovanotas Saulės laikrodis-kalendorius "Laiko knyga" (Aut. R. Klimavičius, R. Martinkus).

Mes nuolat remiame

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus renginį “Šventė viduramžių mieste”, “Jūros šventę”, Klaipėdos krepšinio komandą "Neptūnas". 

Neptūnas